De Kansspelautoriteit en AFM gaan samenwerken

De Kansspelautoriteit en AFM hebben op woensdag 18 mei afspraken gemaakt over een samenwerking bij de uitvoering van de Wet op het financieel toezicht(Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op kansspelen (Wok).

De Kansspelautoriteit en AFM gaan samenwerken

De Kansspelautoriteit en AFM werken samen om overlap van werkzaamheden te voorkomen en om de kwaliteit van beide toezichtdomeinen te bevorderen. De afspraken over samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot Wok, Wft en Wwft zijn vastgelegd in een convenant dat op 18 mei 2016 werd ondertekend door de bestuurders van beide toezichthouders.

De samenwerking is ondertekend door Harman Korte, bestuurslid AFM, Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter AFM, Jan Suyver, bestuursvoorzitter Kansspelautoriteit en Henk Kesler, bestuurslid Kansspelautoriteit.

Foto: Kansspelautoriteit.nl

Updated: 20 mei 2016 — 08:32