KSA: Wijziging beschikking Casinospelen “Diceball” is toegevoegd

De Kansspelautoriteit heeft op 14 maart een nieuw spel toegevoegd aan de beschikking casinospelen voor Holland Casino. Het casino spel Diceball kon al vanaf 10 september 2015 bij Holland Casino Amsterdam getest kon worden Het toevoegen van een nieuw spel wordt voorafgegaan door een zgn. proefopstelling, waarbij het nieuwe spel op beperkte schaal wordt getest.

Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 14 maart 2017, kenmerk 01.004.222, inzake wijziging van de vergunning tot het organiseren van speelcasino’s en tot het aanwezig hebben en exploiteren van speelautomaten in speelcasino’s

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit;
Gezien het verzoek van de vergunninghouder om het dobbelspel ‘Diceball’ toe te voegen aan het toegelaten spelassortiment;
Gelet op artikel 27i, eerste en derde lid, van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet);
Besluit in artikel 4, eerste lid, van de Beschikking casinospelen 1996 na onderdeel k. een onderdeel toe te voegen:
l. Diceball.
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
Den Haag, 14 maart 2017

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit, de directeur,
namens deze,
R.E. Heijungs
Hoofd afdeling Toezicht & Consument

Diceball mag alleen door Holland Casino worden aangeboden.

Foto: Holland Casino

 

Updated: 23 maart 2017 — 11:57