Nieuwe stap gemaakt door Kansspelautoriteit in bestrijden kansspelen op afstand

Door de Kansspelautoriteit is er een nieuwe stap gemaakt in het bestrijden van kansspelen op afstand, ook wel online kansspelen genoemd, welke zich richt op de Nederlandse markt. Dit jaar wordt er door de Kansspelautoriteit gestart met een thematische actie tegen de online kansspelen waar ook minderjarigen aan kunnen meedoen. Door de vicevoorzitter van de Kansspelautoriteit, mr. H.W. Kesler wordt er gezegd dat het onacceptabel is dat er minderjarigen mee kunnen doen aan online kansspelen.

In Nederland zijn online kansspelen verboden. De Kansspelautoriteit verleent op grond van de huidige wet geen vergunningen voor het online aanbod, want deze voorziet daar nu niet in. Er kunnen dus ook geen strenge voorwaarden worden gebonden aan de kansspelen. Bij illegale online kansspelen lopen de spelers grote risico’s op gokverslavingen en gokschulden, maar er zijn ook gemanipuleerde spelen.

Blijf op de hoogte

Wil je niks missen over de aankomende regulering van online gokken in Nederland? Meld je dan aan op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwsitems direct in je mailbox. Het aanmeldformulier staat aan de rechterkant.

Nederlandse markt; blijken van gerichtheid

Er worden prioriteringscriteria gehanteerd door de Kansspelautoriteit bij het bepalen van de volgorde waarin ze handhavend optreedt tegen de online kansspelen. Zo zullen ze handhavend optreden tegen websites welke worden aangeboden in de Nederlandse taal, als een webadres eindigt op .nl of dat een website reclame maakt via radio, tv of via gedrukte media. Het blijkt succesvol te werken deze aanpak. Er zijn verschillende websites aangepast op basis van deze criteria.

Toch is er nog een online spelaanbod wat zich richt op de Nederlandse markt, maar dit aanbod valt niet (meer) binnen de termen van de prioriteringscriteria. Tegen dit kansspelaanbod zal de Kansspelautoriteit ook optreden, want ook dit druist in tegen de publieke doelen die de Kansspelautoriteit nastreeft.

Vanaf 1 juni dit jaar zal de Kansspelautoriteit haar aanpak gaan uitbreiden. Ze gaan zich dan verder concentreren op de kansspelaanbieders welke zich nog steeds specifiek richten op de Nederlandse spelers in de markt. Voor de Kansspelautoriteit kan de gerichtheid op de Nederlandse markt op verschillende manieren blijken uit:

• kansspelaanbod via een website met een .nl-extensie (van aanbod via een .nl website kan ook sprake zijn bij (in)directe doorgeleiding vanaf websites met een .nl extensie);
• kansspelaanbod via een website die, al dan niet na inloggen, (mede) in de Nederlandse taal te raadplegen is;
• illegaal online kansspelaanbod waarvoor reclame wordt gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt;
• gebruik van domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen (zoals ‘klompenbingo’, ‘gezelligheidspoker’ of ‘rood-wit-blauw-casino’);
• overige kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden (plaatjes op de website van typisch Nederlandse elementen als klompen of molens, bonussen die aan te merken zijn als typisch Nederlands zoals stroopwafels).
• het gebruik van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt;
• het ontbreken van (verschillende variaties) van geoblocking.[1]Deze lijst met kenmerken is niet limitatief (uitputtend). Ook uit andere kenmerken kan de gerichtheid op de Nederlandse markt blijken.
Bescherming van minderjarigen

Er zijn aanbieders van online kansspelen welke minderjarigen accepteren in hun markt. Dit is gebleken uit onderzoek en meldingen van spelers. Dit vindt de Kansspelautoriteit dan ook een onwenselijke en risicovolle situatie voor jongeren. Er zal dan ook een onderzoek gestart worden in 2017 door de Kansspelautoriteit naar de deelname van jongeren (minderjarigen) bij de online aanbieders. Zo kan de Kansspelautoriteit een beter beeld krijgen van de online aanbieders welke minderjarigen accepteren. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan ook nog aanleiding zijn voor de Kansspelautoriteit om handhavend op te zullen treden.

Maatschappelijke doelen

Het past in de verdere opbouw en verbreding van de Kansspelautoriteit, deze aanpak van specifieke en onmiskenbare gerichtheid op de Nederlandse markt. Ze willen de online kansspelen welke zich blijven richten op de Nederlandse markt op deze manier nog verder terugdringen en ze zullen dan ook extra capaciteit inzetten voor deze aanpak.

De uitbreiding van haar aanpak wordt door de Kansspelautoriteit ook gezien als een logische vervolgstap in de handhaving. Er is al eerder door de Kansspelautoriteit aangegeven dat de aanbieder van de online kansspelen niet wordt gevrijwaard wanneer ze niet voldoen aan de prioriteringscriteria. Er kan een aanleiding zijn voor de Kansspelautoriteit om nader onderzoek te doen binnen de kansspelmarkt of naar specifieke kansspelaanbieders, al voldoen ze niet aan de prioriteringscriteria. Hierbij wordt door de Kansspelautoriteit vooral gekeken naar de schade aan en de risico’s voor de publieke doelen.

De WK-actie en de app-actie zijn voorbeelden van handhavend optreden door de Kansspelautoriteit. Uit de bekende appstore zijn vorig jaar nog 55 gokapps verwijderd door de Kansspelautoriteit. Door de gokapps op mobiele apparaten als telefoons en tablets, maakt het mogelijk om 24 uur per dag en overal mee te doen aan online kansspelen, waardoor verslaving op de loer ligt. Vooral voor jongeren zijn de illegale gokapps welke vragen om een inleg met geld of een uitkering van geld kennen, vormen een groter risico wegens een laagdrempelige en verslavend karakter van de zogenoemde real money gambling apps. Op al deze gokapps blijft de Kansspelautoriteit dan ook alert.

Respect voor het verbod op online kansspelen

De Kansspelautoriteit verscherpte in het begin van dit jaar haar aanpak voor de online kansspelen al door geen individuele brieven meer te sturen naar de aanbieders van de online kansspelen welke door de Kansspelautoriteit in de gaten worden gehouden. Er wordt nu gelijk handhavend opgetreden door de Kansspelautoriteit. Al een aantal jaren is de markt van de online kansspelen voldoende op de hoogte van de aanpak van de Kansspelautoriteit. Het verbod op de online kansspelen moet worden gerespecteerd door de aanbieder, deze moet zo nodig dan ook zelf in actie komen om ervoor te zorgen dat ze zich niet richten op de Nederlandse markt. Zo kunnen ze handhavende maatregelen voorkomen van de Kansspelautoriteit.

Eerder al sloot de Kansspelautoriteit een convenant met adverteerders en mediapartners om het bevorderen van online kansspelen tegen te gaan. Het is nog steeds mogelijk voor partijen om zich als partner aan te sluiten bij dit convenant. Ook staat de Kansspelautoriteit in contact met platformen van sociale media, vanuit hetzelfde handhavingsdoel. In toenemende mate richt de Kansspelautoriteit zich op dienstverleners van kansspelaanbieders zonder vergunning, zoals de reclamemakers en betaaldienstverleners.

Beschermen van het vertrouwen van spelers

Momenteel wordt er in de Eerste Kamer der Staten Generaal een wetsvoorstel behandeld voor de Kansspelen op Afstand, hierdoor wordt de regulering van de online kansspelen beoogt. Door het wetsvoorstel worden er belangrijke bevoegdheden toegekend aan de Kansspelautoriteit voor de handhaving van wet en regelgeving. Wanneer het wetsvoorstel aanvaardt wordt door de Eerste Kamer, kan er door de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen worden verleent aan de aanbieders van de online kansspelen.

Er wordt door de Kansspelautoriteit groot belang gehecht aan dit wetsvoorstel, want alleen een strikt gereguleerd en aantrekkelijk aanbod van de online kansspelen biedt een structurele oplossing om illegaal aanbod tegen te kunnen gaan, maar ook om andere maatschappelijke belangen te dienen waarvoor de Kansspelautoriteit zich gesteld weet.

Een eerlijke markt, betekent veilig spelen

Er wordt gestreefd naar een betrouwbaar aanbod van online kansspelen in een veilige omgeving door de Kansspelautoriteit. Samen met de spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee de Kansspelautoriteit samenwerkt als overheidsgezag. De aanpak van de Kansspelautoriteit is streng en rechtvaardig, dit doen zij in het belang van de betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken.

Als maatschappelijke opdracht heeft de Kansspelautoriteit de volgende taken:
• Toezicht houden op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor kansspelen en het handhaven hiervan;
• Beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen;
• Bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving;
• Geven van voorlichting en informatie. De Kansspelautoriteit staat er samen met aanbieders en spelers voor dat mensen alleen veilig een gokje kunnen wagen. Als iedereen hieraan meewerkt kun je mensen beschermen, misdaad weren en met elkaar een even eerlijke en aantrekkelijke kansspelmarkt bieden.

Bron: www.kansspelautoriteit.nl