Plannen voor opening casinomarkt gesteund door Tweede Kamer

Staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) wil een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van casino’s in Nederland bevorderen met zijn voorstel om de casinomarkt open te stellen. Hij wordt gesteund door een Kamermeerderheid.

Door een wijziging van de Wet op de Kansspelen wordt het Holland Casino door het kabinet geprivatiseerd en daardoor wordt de casinomarkt geopend voor andere partijen. Het runnen van casino’s is geen overheidstaak vinden het kabinet en de kamer. Preventie van gokverslaving en fraudebestrijding zijn dit echter wel en daarom wil de SP Holland Casino in staatshanden houden.

Wanneer je de casinomarkt opengooit moet je zorgen voor een hele goede regulering vindt de PvdA. En het CDA is het hiermee eens. Het CDA wil dan ook scherpere voorwaarden stellen door bijvoorbeeld het invoeren van een kortere vergunningsduur en verklaringen omtrent gedrag bij personeelsleden. Voor deze voorwaarden vindt het CDA weinig gehoor bij minister Dijkhoff.

Het casino is voor veel mensen een gezellig avondje uit. De VVD wijst naar de mooie kanten van de opening van de casinomarkt, namelijk de groei van werkgelegenheid.

Maatregelen

Er worden volgens Dijkhoff voldoende maatregelen getroffen om wildgroei van casino’s tegen te gaan. Er komen maximaal 16 casino’s en er komt een maximumaantal tafels in deze casino’s. Daarnaast mogen vergunninghouders maar een beperkt aantal nevenactiviteiten ontplooien.

Wanneer er door casino’s ook nog een hotelbed wordt aangeboden, dan ontstaat de verleiding om toch langer door te blijven gaan met gokken, dit vreest van Nispen van de SP. Hij wil dan ook de nevenactiviteiten van casino’s nog verder beperken, maar Dijkhoff vindt dit niet nodig.

Wanneer er een vergunning wordt verlengd aan nieuwe bedrijven, vinden Vos (PvdA) en van Nispen (SP), dat de nieuwe vergunninghouder zou moeten worden verplicht om het personeel ook over te nemen. Maar volgens Dijkhoff is dit in strijd met de Europese regels.

Van Toorenburg van CDA wil grenzen stellen aan de openingstijden van casino’s, want deze moeten geen 24-uur per dag open zijn. Volgens Dijkhoff is deze beslissing aan de gemeente waar het casino is gevestigd. Ook bepalen gemeentes of er een casino op hun grondgebied gevestigd mag worden of niet.

Gokverslaving?

Wat zullen de gevolgen zijn voor een gokverslaving wanneer de casinomarkt wordt opengesteld? Dijkhoff deelt deze zorgen van de kamer niet. Hierbij wijst hij naar de verscherpte bescherming van de consument tegen gokverslaving bij online kansspelen. Deze bescherming zal ook gaan gelden bij een nieuwe private casinomarkt.

Van Wijngaarden (VVD) wil dat de hoge standaard behouden blijft welke Holland Casino heeft ontwikkeld ter voorkoming van een gokverslaving. Het personeel van Holland Casino is bekend om zijn goede aanpak van probleemspelers. Er wordt dan ook gepleit voor de inzet van Mystery Guests.

De Kansspelautoriteit zal een grote rol gaan spelen in het voorkomen van een verslaving. Wanneer een vergunninghouder zich niet houdt aan de zorgplicht voor probleem gokkers, dan zal dit volgens Dijkhoff gevolgen hebben voor de vergunning.

Op 31 januari wordt er door de kamer gestemd over het wetsvoorstel en de ingediende moties.