Veel speelhallen van kleinere organisaties hebben zaken niet op orde

Een opmerkelijk bericht van de Kansspelautoriteit afgelopen week. Veel speelhallen van kleinere organisaties zouden de zaken niet op orde hebben blijkt uit een onderzoek dat de Kansspelautoriteit heeft uitgevoerd.

Vier noordelijke provincies

Het onderzoek dat de Kansspelautoriteit al uitgevoerd heeft op 5 en 6 oktober 2017 blijkt dat er verschillende zaken niet op orde zijn bij de speelhallen. Deze zogenaamde toezichtactie was gericht op kleinere organisatie met een maximaal aantal speelhallen in de de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe. Belangrijke controle punten waren de toegangscontrole, opleidingseisen van het personeel en het verslavingspreventiebeleid  moest in orde zijn.

Het totaal aantal overtredingen bedroeg volgens de Kansspelautoriteit 38.

13 Speelhallen hadden de toegangscontrole niet op orde,
20 Speelhallen voldeden niet aan de voorschriften inzake kansspelverslaving, en
Bij 15 speelhallen was er iets niet in orde wat betreft de opleidingsvoorschriften voor het personeel.

Van de 30 gecontroleerde speelhallen voldeden er maar drie volledig aan de voorschriften.

Brief met tekortkomingen

De speelhallen hebben inmiddels een brief ontvangen van de Kansspelautoriteit waarin ze gewezen worden op de bevindingen van het onderzoek. Vanaf april zal de Kansspelautoriteit steekproefsgewijs gaan controleren of de speelhallen zich aan de regels houden. Als blijkt dat er geen verbetering is kunnen er maatregelen volgen. Die kunnen variëren van verscherpt toezicht tot het intrekken van de vergunning.

Niet bekend is hoeveel van de gecontroleerde speelhallen lid zijn van de brancheorganisatie VAN. De Kansspelautoriteit en de VAN zijn in overleg met als doel gezamenlijk te bevorderen dat speelhallen hun zaken beter op orde krijgen.