Splitsing Holland Casino, FNV verliest rechtszaak

De bezwaren van het FNV zijn woensdag door de rechtbank in Den Haag ongegrond verklaard, dit blijkt uit een vonnis van de rechtbank Den Haag. Ze waren er dan ook niet echt onder de indruk van de vrees van het FNV dat de splitsing niet op zichzelf staat, maar ze bang zijn dat het wordt gevolgd door een privatisering van het Holland Casino. De rechter kan in deze procedure alleen de bezwaren tegen de splitsing beoordelen, want de bezwaren tegen een mogelijke privatisering zijn op dit moment juridisch niet relevant, wordt gezegd door de rechtbank.

Op grond van de wet is het wel toegestaan om bij een splitsing van een stichting een naamloze vennootschap op te richten en Holland Casino is dan ook vrij om deze weg in te gaan. Het standpunt kan dan ook niet tot een ander oordeel leiden. De privatisering is namelijk geen onderdeel van het splitsingsvoorstel.

Ook wilde de vakbond FNV dat de rechter het Holland Casino zou gaan verplichten om waarborgen te verstrekken in een cao en sociaal plan. Het gaat hier volgens de rechter niet om bestaande loonvorderingen, want het gaat hier alleen om de door FNV gewenste arbeidsvoorwaarden en hiervoor kan de vakbond geen waarborg afdwingen.

In het vonnis staat dat het FNV en het Holland Casino in de afgelopen maanden niet in staat zijn gebleken om tot een overeenstemming te komen. Er kan dan ook geen aanspraak gedaan worden op de totstandkoming van een cao of een sociaal plan met een bepaalde inhoud. Ook wordt de vakbond niet als schuldeiser van het Holland Casino beschouwd. De voorgenomen splitsing zal de vermogenspositie van het Holland Casino niet veranderen zegt de rechter. Het hele vermogen zal bij een splitsing naar de verkrijgende vennootschap gaan.