Zaak rond omvorming van stichting naar NV gewonnen door Holland Casino

Door de Ondernemingskamer is het Holland Casino in het gelijk gesteld in een zaak rond het omvormen van een stichting naar een naamloze vennootschap. Vrijdag is dit bekend gemaakt door het Holland Casino. Door de ondernemingsraad van het Holland Casino was deze zaak aangespannen.

Om het Holland Casino toekomstbestendig te maken vond het bestuur het nodig om over te gaan naar een naamloos vennootschap. Ook wel NV genoemd. Het bestuur vindt dit veel beter passen bij een commerciële organisatie. Het bestuur denkt dat het Holland Casino zo in de toekomst veel beter in staat zal zijn om kapitaal en financiering aan te trekken.

Ook zou het voor een stichting niet mogelijk zijn om een onlinevergunning en een casinovergunning te krijgen en voor een NV wel. En de Staat wil alles waaraan het deelneemt in de vorm van een NV of een BV hebben.

Het Holland Casino is geen commerciële onderneming met een winstoogmerk, maar legt zijn focus op verslavingspreventie zegt de ondernemingsraad. Ook zou het Holland Casino tot nu toe geen problemen gehad hebben met het aantrekken van financiering.

Wanneer de omvorming naar een NV afgerond zou zijn, zou er voor een werknemers niks veranderen. Alle opgebouwde rechten die ze hebben zouden ze volgens het Holland Casino meenemen.

Het luidt dan ook in de slotsom wat de ondernemingsraad heeft aangevoerd qua feiten en omstandigheden, zouden niet kunnen leiden tot het oordeel dat Holland Casino niet in de redelijkheid tot een bestreden besluit heeft kunnen komen. Dit beoordeeld de Ondernemingskamer.

Zodra de procedure die het FNV heeft aangespannen is afgerond wordt de omzetting naar een NV uitgevoerd. Dit zal in maart of april van dit jaar het geval zijn verwacht het Holland Casino. Bij het verdere verloop van dit proces zal de ondernemingsraad betrokken blijven.

In januari liet de FNV weten naar de rechter te stappen. Ze willen meer zekerheid voor al het personeel en zegt dat de medewerkers van het Holland Casino niet gebaat zijn bij een vrije markt.

De regering zegt dat het geen taak voor hen meer is om gokbedrijven in handen te hebben en daarom werd eerder al duidelijk dat de verkoop van het Holland Casino dit jaar van start zal gaan.